Cyrsiau Mudiadau Gwirfoddol

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Mudiadau Gwirfoddol yn cynnwys

  • Cyflwyniad i Waith Gwirfoddol
  • Codi Arian
  • Datblygu Cymunedol
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica