Gwasanaethau Myfyrwyr

Sgiliau Hanfodol a Dyslecsia

Mae’r pob dysgwr yn cael cynnig prawf sgrinio ar gyfer Dyslecsia a Llythrennedd / Rhifyddeg, yna mae cefnogaeth addas yn cael ei drefnu ar gyfer y dysgwyr rheini sydd ei angen.


Mae tîm cefnogi myfyrwyr Coleg Harlech yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n cynnwys Cyngor, Arweiniad, Cwnsela a chymorth ymarferol gydag ymholiadau perthynol i:

• Personol, Iechyd a Lles
• Ariannol, Dyled, Cyllido a Budd-daliadau
• Problemau cartrefu
• Darparwyr Gofal Plant Lleol
• Cyngor Gyrfaoedd (drwy Yrfa Cymru)
• Ceisiadau prifysgol a dewisiadau cyllido perthynol
• Cefnogaeth ac offer sydd eu hangen i gynorthwyo gydag anghenion neu anableddau dysgu penodol.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica