Cyrsiau Datblygiad Personol

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Datblygiad Personol yn cynnwys

 • Bod yn Bendant
 • Meithrin Hyder
 • Cymorth Cyntaf
 • Deall Trais yn y Cartref
 • Diet a Maeth
 • Llythrennedd Ariannol
 • Darllen Gwefusau
 • Iaith Arwyddion
 • Dod yn Gwrandawr Gwell
 • Cyflwyniad i Gynghori
 • Dinasyddiaeth
 • Moesoldeb
 • Dysgu i Ddysgu
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Diogelwch Personol
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica