Cyrsiau Technoleg Gwybodaeth yn y Gweithle

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Technoleg Gwybodaeth yn cynnwys

Subject Area
Course
Technoleg Gwybodaeth Adeiladu eich hun PC
  Rhwydweithio
  PC Datrys Problemau
  Rheoli ffeil
Y Celfyddydau Digidol Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur
  Cyhoeddi Pen Bwrdd
  Celf Digidol ac Animeiddio
  Ffotograffiaeth Ddigidol
  DVD / Fideo Cynhyrchu
  Technoleg Cerddoriaeth
  QUARK Express
  Stori Ddigidol Dweud
Dylunio Tudalennau Gwe Dechreuwyr
  Canolradd
  Uwch
  PHP & My SQL
  Optimeiddio Peiriant Chwilio
  Dylunio Gwefan
  Visual Basic
  Java
  Joomla
Sgiliau Swyddfa ECDL-European Computer Driving Licence
  Cyfrifo Cyfrifiadurol
  Cronfa Ddata
  Meddalwedd Cyflwyniad
  Cyflwyniad i Taenlenni
  Prosesu Geiriau
  Rhyngrwyd ac E-bost
Cyfrifiaduron Sgiliau Hanfodol TG ar gyfer Rhieni
  e-Dinesydd
  Sgiliau Cyfartal
  e-Type
  Rhyngrwyd ac E-bost
  Cyflwyniad i TG
  Cymdeithas Digidol
Rheoli TG Rheoli Newid TGCh Perthnasol
  Rheoli Strategaethau TGCh
  Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica