Cyrsiau Dyniaethau

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Dyniaethau yn cynnwys

  • Gwleidyddiaeth
  • Astudiaethau Undebau Llafur
  • Cyflwyniad i Seicoleg
  • Cyflwyniad i Gymdeithaseg
  • Cyflwyniad i Economeg
  • Hanes Lleol a Diwylliant
  • Hanes Cymdeithasol Prydain - Cyffro a Diwygio
  • Hanes yr Iaith Gymraeg
  • Cyflwyniad i Archaeoleg
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica