Cyrsiau Adnoddau Dynol

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Adnoddau Dynol yn cynnwys

 • Cyrsiau Adnoddau Dynol yn cynnwys
 • Adeiladu Tîm
 • Bwlio ac Aflonyddu yn y Gweithle
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Cyflogi Pobl
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Rheoli Straen yn y Gweithle
 • Ymwybyddiaeth o Anabledd
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Ymwybyddiaeth Sgiliau Sylfaenol
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • Gwerthusiadau a Rheoli Perfformiad
 • Gwarchod Oedolion Agored i Niwed (POVA-protection of vulnerable adults)
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica