Cyrsiau Iechyd a Lles

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Iechyd a Lles yn cynnwys

  • Diet a Maeth
  • Aromatherapi a Tylino Pen Indiaidd
  • Tai Chi
  • Ioga
  • Iachau Naturiol
  • Therapi Cyfannol
  • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
  • Dawns y Byd
  • Adweitheg
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica