Cyrsiau Diddordeb Cyffredinol

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Ynni a'r Amgylchedd yn cynnwys

  • Celf
  • Aromatherapi
  • Cerameg
  • Cyflwyniad i Plymio
  • Cyflwyniad i Gwaith Coed
  • Ffotograffiaeth Ddigidol
  • Trefnu Blodau
  • Iachau Naturiol
  • Therapi Cyfannol
  • Drymio
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica