Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol yn y Gweithle

Mae pob cwrs wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion pob grwp o bobl. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur, cyflogwyr a dysgwyr unigol i sicrhau bod y cwrs yn darparu profiad dysgu cadarnhaol i bawb.

Yn ogystal â theilwra cyrsiau presennol rydym yn llunio cyrsiau newydd yn gyson; os oes gennych chi angen dysgu penodol, byddwn yn llunio’r cwrs cywir ar eich cyfer chi.

Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol yn cynnwys

 • Llythrennedd Ariannol
 • ESOL - English as a Second Language
 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Cyflymder Darllen
 • Gloywi..
  • Llenwi Ffurflen ac Ysgrifennu Llythyr
  • Deall a Cyfarwyddiadau Rhoi
  • Ei roi i lawr ar Bapur
  • Cyfathrebu
  • Datrys Problemau
  • Cymhwyso Rhif
  • Gweithio gydag Eraill
  • Gwella Perfformiad eich Hun
  • Technoleg Gwybodaeth
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica