Cymraeg yn y Gweithle Mynediad

Disgrifiad Cwrs

Caiff pob cwrs yn y gweithle ei gynllunio i gyfarfod anghenion penodol y grwp arbennig hwnnw.

Mae gennym brofiad o weithio mewn ystod o sectorau a gallwn deilwra y cwrs y gyrraedd anghenion eich sector chi.

Cyn y cwrs bydd ein tiwtoriaid yn gweithio gyda chi i sicrhau fod eich dysgwyr yn derbyn yn union yr hyn sydd ei angen.

Bydd y dysgwyr yn ymlacio, teimlo yn gyfforddus ac yn canfod fod dysgu Cymraeg yn hwyl!

Ffocws Cwrs

• Ynganu, cyfarch a chyflwyno
• Gofyn am wybodaeth
• Trafod y tywydd a diddordebau
• Siarad am eiddo a theulu
• Trafod yr amser a’r gorffennol
• Dweud beth wnaethoch
• Rhoi stori
• Dweud beth rhaid/rhaid peidio ei wneud
• Rhoi gorchmynion a chyfarwyddiadau
• Mynegi barn ac anghenion
• Trafod Arian ac iechyd
• Disgrifio


rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica