Cyrsiau yn y Gweithle o fewn Sefydliadau Mwy

Mae adran Dysgu yn y Gwaith CAG(G) Coleg Harlech yn cynnig cyrsiau wedi’u teilwra ar gyfer datblygu busnes, datblygu gyrfa a datblygiad personol.


Datblygu Busnes:

Cyrsiau a ddatblygir mewn partneriaeth â’r cyflogwr i gwrdd ag anghenion hyfforddi penodol y cyflogwr, gwella effeithlonrwydd a chynhyrchedd, datblygu gweithlu dyfeisgar a hyblyg a chynyddu eich elw!


Datblygu Gyrfa:

Cyrsiau sy’n arwain at gymwysterau cydnabyddedig y mae cyflogwyr yn gweld gwerth ynddynt, datblygu eich gyrfa o fewn eich cwmni presennol, gwella eich CV er mwyn cael y cyfweliad pwysig yna neu hyd yn oed ddechrau eich busnes eich hun!


Datblygiad Personol:

Beth am astudio cwrs am fod gennych ddiddordeb ynddo, dilyn cyrsiau i’ch helpu i ddychwelyd i ddysgu, i ddatblygu eich diddordebau neu i ddysgu sgiliau newydd, cymryd gwersi er mwyn eich helpu chi i helpu eich plant, neu ddysgu iaith ar gyfer eich gwyliau nesaf!

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica