Prosiectau Dysgu yn y Gwaith

Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr wedi bod yn darparu cyfleodd i ehangu addysg ers bron i gan mlynedd. Rydym yn falch o barhau gyda y traddodiad hwn.

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Undebau Llafur a Chyflogwyr rydym yn ceisio darparu addysg o’r safon uchaf. Allwedd llwyddiant yw hyblygrwydd, mae pob cwrs yn cael ei addasu i anghenion penodol pob gwrb unigol, a caiff y cwrs ei drefnu y sicrhau y gall pob dysgwr gymryd rhan lawn.

Darperir cefnogaeth ar gyfer pob dysgwr fel y gallant wneud y mwyaf o’r addysg sydd ar gael, mae hyn yn cynnwys cefnogaeth sgiliau hanfodol a Dyslecsia.

“Mae’r ethos o ledaenu cyfranogiad, a chyrraedd allan i ddysgwyr anodd eu cyrraedd an nhraddodiadol megis dynion hyn, grwpiau ethnig lleiafrifol, gweithwyr sifft a gweithwyr rhan amser yn rhywbeth y mae y symudiad undebol a WEA Cymru yn rannu. Mae gan yr Adran Dysgu yn y Gweithle record ardderchog o fynd a’r dysgu i’r bobl hyn yn eu gweithle hwy”
Vaughan Getning, Llywydd TUC Cymru

Mewn busnesau bach , gwirfoddol o fewn sefydliadau mwy mae tîm Dysgu yn y Gwaith WEA Cymru yn cynnig cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer datblygu busnes, gyrfa neu sgiliau personol.

Prosiect Dyfodol

Mae’r prosiect Dyfodol ar agor i bob busnes yng Ngogledd-Orllewin Cymru ac i bobl hunangyflogedig, a’r unig gost yw tâl cofrestru o £50, a delir unwaith yn unig, am bob gweithiwr sy’n cymryd rhan.

Yna, ar ôl cofrestru, gall y staff gyrchu’r holl gyrsiau sydd ar gael i’w helpu i feithrin eu sgiliau.

Mae’r holl hyfforddiant a gynigir wedi’i achredu’n llawn a chaiff ei gyflwyno’n broffesiynol.

Y peth gwych am y prosiect Dyfodol yw y gall y staff, ar ôl i’r tâl cofrestru o £50 gael ei dalu, gyrchu’r holl gyrsiau a chwblhau cymaint ohonynt ag sydd eu hangen arnynt.

Gall unrhyw un sy’n cofrestru yn WEA Cymru hefyd ddilyn cyrsiau yn y colegau eraill sy’n rhan o’r bartneriaeth.