Achredu

Cyflwyniad i Gredydau'r Coleg Agored

Beth ydy credydau?

Mae credydau yn dynodi faint o ddysgu a wneir ar gwrs. Mae un credyd yn cyfateb, yn fras, i 10 awr o ddysgu.

Beth ydy’r lefelau?

Lefel E – Meithrin sgiliau sylfaenol a chysyniadau a gweithgareddau ymarferol
Lefel 1 – Atgyfnerthu sgiliau sy’n bodoli eisoes a chyflwyno sgiliau a meysydd dysgu newydd
Lefel 2 – Defnyddio ac ymestyn sgiliau a chyflwyno technegau dysgu annibynnol
Lefel 3 – Yn meddu ar y gallu i feithrin a defnyddio amrywiaeth o sgiliau a galluoedd beirniadol, myfyriol, creadigol a datrys problemau.

Sut y gallaf fi ennill credydau?

Nid oes unrhyw arholiadau.

Rhoddir credydau i fyfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau cwrs neu fodwl penodol yn llwyddiannus; gellir casglu’r credydau hyn mewn pasport dysgu.

Er mwyn ennill credydau, rhaid i’r myfyrwyr ddangos tystiolaeth o’u dysgu a’u cyflawniadau yn ystod y cwrs. Dyma rai o’r gweithgareddau y mae’r myfyrwyr yn eu mwynhau ar gyrsiau achredig: prosiectau, adolygiadau, adroddiadau, ffolderi, llyfr nodiadau, cyflwyniadau ac arddangosfeydd.

Mae WEA Coleg Harlech yn ganolfan gofrestredig ar gyfer:

Credydau'r Coleg Agored OCR (CLAITS, IBTII, IBTIII, Sgiliau Allweddol)
Pitman's ECDL (trwy bartneriaeth)
GCSE Mathemateg (Safle Harlech unig)
Dystysgrif Sylfaenol Prifysgol Cymru (Safle Harlech unig)
Mae Rhwydwaith Cymru y Coleg Agored yn gorff dyfarnu a drwyddedir gan Rwydwaith Cenedlaethol y Coleg Agored i gyflwyno credydau OCN a Chymwysterau NOCN. Cymeradwyir Rhwydwaith Gogledd Cymru y Coleg Agored gan y QAA (yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd) i gyflwyno Mynediad â Nod ’Cutan i Dystysgrifau Addysg Uwch.

Bob blwyddyn mae Rhwydwaith Gogledd Cymru y Coleg Agored yn cyflwyno tystysgrifau cyflawni i oddeutu 40,000 o ddysgwyr ar draws Gogledd Cymru a Phowys.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica