Prosiectau Dysgu yn y Gwaith

Mae Cymdeithas Addysg y Gweithwyr wedi bod yn darparu cyfleodd i ehangu addysg ers bron i gan mlynedd. Rydym yn falch o barhau gyda y traddodiad hwn.

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Undebau Llafur a Chyflogwyr rydym yn ceisio darparu addysg o’r safon uchaf. Allwedd llwyddiant yw hyblygrwydd, mae pob cwrs yn cael ei addasu i anghenion penodol pob gwrb unigol, a caiff y cwrs ei drefnu y sicrhau y gall pob dysgwr gymryd rhan lawn.

Darperir cefnogaeth ar gyfer pob dysgwr fel y gallant wneud y mwyaf o’r addysg sydd ar gael, mae hyn yn cynnwys cefnogaeth sgiliau hanfodol a Dyslecsia.

“Mae’r ethos o ledaenu cyfranogiad, a chyrraedd allan i ddysgwyr anodd eu cyrraedd an nhraddodiadol megis dynion hyn, grwpiau ethnig lleiafrifol, gweithwyr sifft a gweithwyr rhan amser yn rhywbeth y mae y symudiad undebol a WEA Cymru yn rannu. Mae gan yr Adran Dysgu yn y Gweithle record ardderchog o fynd a’r dysgu i’r bobl hyn yn eu gweithle hwy”
Vaughan Getning, Llywydd TUC Cymru

Mewn busnesau bach , gwirfoddol o fewn sefydliadau mwy mae tîm Dysgu yn y Gwaith WEA Cymru yn cynnig cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer datblygu busnes, gyrfa neu sgiliau personol.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica