Cyrsiau yn Addas i Rai Sydd yn Gadael yr Ysgol

Chwilio am ddull astudio hyblyg?

Mae cyrsiau rhan-amser o ychydig oriau’r wythnos o astudio dwys yn arwain at gymwysterau sy’n gyfwerth â TGAU a lefel ‘A’.
Yn addas i rai sydd yn gadael yr ysgol a phawb sydd am fynd ymlaen i waith, hunangyflogaeth neu Addysg Uwch. Mae’r cyrsiau’n eich ysgogi a’ch herio i gyrraedd safon ragorol mewn pynciau galwedigaethol fel:
• Celf
• Y Celfyddydau Perfformio
• Cynhyrchu yn y Cyfryngau
• Cefn Gwlad a’r Amgylchedd
Bob oedran yn croesawu

 

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica