Cyrsiau Amrywiol

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Caeathro Dylunio Gardd Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/10/2014 £15 £15
Caeathro Dylunio Gardd Dechreuwyr 18:30 - 21:00 05/11/2014 £15 £15
Dyfed Tystysgrif Mewn Addysg A Hyfforddiant Canolradd 9:00 - 16:00 03/11/2014 £371 £0
Harlech Theori Gyrru Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/10/2014 £14 £5
Rhyl Dylunio Gardd Dechreuwyr 9:30 - 15:30 05/11/2014 £40 £12
Tonypandy Ailgylchu Dechreuwyr 13:00 - 15:00 14/11/2014 £0 £0