Siarter Dysgwyr CAG (G) Coleg Harlech
(Crynodeb)

Mae fersiwn lawn y Siarter Dysgwyr ar gael ar yma neu drwy ofyn i’n tiwtoriaid neu Swyddfeydd Ardal.

Fel corff sy’n derbyn arian cyhoeddus, mae gennym ddyletswydd i ymdrechu i gyrraedd a chynnal y safonau gorau.

Mae gan ein dysgwyr rôl allweddol i’w chwarae yn hyn: i’n helpu ni i’w helpu hwy.

Rydym wedi datblygu Siarter Dysgwyr i gefnogi ein gwaith.

Mae ein Siarter Dysgwyr yn nodi’r safonau o wasanaeth y gall y dysgwyr eu disgwyl gennym, sut y gall ein dysgwyr fynegi eu barn am ein gwasanaeth a beth yr ydym ni’n ei ddisgwyl gan ein dysgwyr.

Yn arbennig, rydym yn disgwyl i’n dysgwyr dderbyn a chyflawni nifer o gyfrifoldebau a dyletswyddau, er enghraifft
• mynychu’r holl ddosbarthiadau, tiwtorialau ac asesiadau sy’n rhan o’r rhaglen astudio yn rheolaidd a phrydlon
• cyflwyno aseiniadau mewn pryd
• cyrraedd y safon a ddisgwylir gan y cwrs
• trin pawb gyda pharch
• cadw at y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch.


Môn neu Bangor 01766 800443 or email
Bryn Menai, Holyhead Road, Bangor, LL57 2JA

Conwy neu Sir Ddinbych 01492 536693 or email
Carlton House, 68 Conwy Road, Colwyn Bay, LL29 7LD

Gwynedd 01766 800450 or email
Bryn Menai, Holyhead Road, Bangor, LL57 2JA

Harlech 01766 800475 or email
Coleg Harlech, Gwynedd, LL46 2PU

Powys 01686 610270 or email
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, Powys, SY16 2EH

Wrecsam neu Sir y Fflint 01978 318866 or email
Caia Park Partnership, Ffordd Prince Charles, Wrecsam, LL13 8TH

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica