Cyrsiau yn Harlech

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Harlech cysylltwch â

Sarah Jones 01766 800475 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs llawn-amser, cysylltwch â Miranda Edwards 01766 800471 neu anfonwch e-bost info@weacymru.org.uk

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yn Gwynedd cysylltwch â Anne Roberts 01766 800450

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yn Harlech, neu anfonwch eich awgrymiadau

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Abermaw Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 30/09/2014 £0.00 £0.00
Abermaw Sgwrsio Yn Sbaeneg Dechreuwyr 19:00 - 21:00 06/10/2014 £8.00 £1.60
Blaenau Ffestiniog Sefydlu Stiwdio Recordio Dechreuwyr 11:00 - 15:00 28/07/2014 £0.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Sefydlu Stiwdio Recordio Dechreuwyr 11:00 - 15:00 04/08/2014 £7.95 £2.40
Blaenau Ffestiniog Technoleg Cerddoriaeth Greadigol Uwch 9:00 - 17:00 08/09/2014 £795.00 £480.00
Blaenau Ffestiniog Garddio Dechreuwyr 14:30 - 17:00 01/10/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Hel Achau- Cwrs Blasu Dechreuwyr 10:00 - 13:00 04/10/2014 £11.00 £2.40
Blaenau Ffestiniog Coginio Ar Gyfer Y Nadolig Dechreuwyr 14:30 - 17:00 05/11/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Hanes Teulu Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £53.00 £16.00
Harlech Astudiaethau Cymdeithasol Uwch 9:00 - 17:00 08/09/2014 £1,590.00 £480.00
Harlech Llwybr I Nyrsio Uwch 9:00 - 17:00 08/09/2014 £1,590.00 £480.00
Harlech Psychology And Personality Dechreuwyr 9:30 - 12:30 15/09/2014 £44.00 £14.00
Harlech Psychology And Personality Dechreuwyr 9:30 - 12:30 17/09/2014 £44.00 £14.00
Harlech Byw Yn Iach Dechreuwyr 10:00 - 14:30 04/10/2014 £30.00 £6.40
Tywyn Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Canolradd 10:00 - 14:30 30/09/2014 £53.00 £16.00
Tywyn Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 20:30 08/10/2014 £79.50 £24.00