Cyrsiau yn Harlech + De Gwynedd

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Harlech cysylltwch â

Sarah Jones 01766 800475 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs llawn-amser, cysylltwch â Miranda Edwards 01766 800471 neu anfonwch e-bost info@weacymru.org.uk

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yn Gogledd Gwynedd cysylltwch â Anne Roberts neu Gwen Richards 01766 800448

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yn Harlech, neu anfonwch eich awgrymiadau

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Blaenau Ffestiniog Coginio Ar Gyfer Y Nadolig Dechreuwyr 14:30 - 17:00 05/11/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 06/11/2014 £0.00 £0.00
Harlech Help! Beth All Fy Cyfrifiadur/gliniadur Ei Wneud I Mi? Dechreuwyr 19:00 - 21:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Ddefnyddio Cyfrifiadur Tabled Dechreuwyr 14:00 - 16:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Rhydwaith Cymdeithasol Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £26.50 £8.00
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £39.75 £12.00
Harlech Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 22/11/2014 £25.00 £4.00
Llan Ffestiniog Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 15/11/2014 £25.00 £4.00
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 17/11/2014 £0.00 £0.00
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0.00 £0.00