Cyrsiau yn Harlech + De Gwynedd

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Harlech cysylltwch â

Sarah Jones 01766 800475 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs llawn-amser, cysylltwch â Miranda Edwards 01766 800471 neu anfonwch e-bost info@weacymru.org.uk

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yn Gogledd Gwynedd cysylltwch â Anne Roberts neu Gwen Richards 01766 800448

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yn Harlech, neu anfonwch eich awgrymiadau

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Abermaw Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 30/09/2014 £80.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Tyfu Llysiau Dechreuwyr 14:30 - 17:00 01/10/2014 £37.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Hel Achau- Cwrs Blasu Dechreuwyr 10:00 - 13:00 04/10/2014 £11.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Canu Gitar I Oedolion Dechreuwyr 17:30 - 19:00 10/10/2014 £55.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Coginio Ar Gyfer Y Nadolig Dechreuwyr 14:30 - 17:00 05/11/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 14:30 07/11/2014 £0.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Hanes Teulu Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £53.00 £16.00
Caernarfon Beth All Fy Cyfrifiadur / Gliniadur / Tabled Wneud I Mi? Dechreuwyr 18:30 - 20:30 29/10/2014 £40.00 £12.00
Dolgellau Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Canolradd 10:00 - 14:30 29/09/2014 £53.00 £16.00
Harlech Iechyd A Lles Dechreuwyr 10:00 - 14:30 04/10/2014 £30.00 £0.00
Harlech Ymwybyddiaeth Dementia Dechreuwyr 9:30 - 12:00 06/10/2014 £14.00 £5.00
Harlech Gwasanaeth Cwsmer Dechreuwyr 13:30 - 16:00 06/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Mawolaeth A Marw Dechreuwyr 9:30 - 12:00 07/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Theori Gyrru Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/10/2014 £14.00 £5.00
Harlech Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Ar Gyfer Busnes Dechreuwyr 10:00 - 15:30 18/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Help! Beth All Fy Cyfrifiadur/gliniadur Ei Wneud I Mi? Dechreuwyr 19:00 - 21:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Ddefnyddio Cyfrifiadur Tabled Dechreuwyr 14:00 - 16:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Rhydwaith Cymdeithasol Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £26.50 £8.00
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £39.75 £12.00
Harlech Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 22/11/2014 £25.00 £4.00
Llan Ffestiniog Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 15/11/2014 £25.00 £4.00
Llanberis Mosaig Dechreuwyr 12:30 - 15:30 07/10/2014 £110.00 £0.00
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 10/11/2014 £0.00 £0.00
Tywyn Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 14:30 30/09/2014 £0.00 £0.00
Tywyn Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 20:30 08/10/2014 £40.00 £12.00
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0.00 £0.00