Cyrsiau yn Gwynedd

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Gogledd Gwynedd cysylltwch â

Anne Roberts/ Gwen Richards 01766 800448 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yng Ngholeg Harlech + De Gwynedd cysylltwch â Sarah Jones 01766 800475

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yng Ngwynedd, neu anfonwch eich awgrymiadau.

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Abersoch Dosbarth Cag Dechreuwyr 19:00 - 21:00 04/11/2014 £75.00 £24.00
Bethesda Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 12:30 09/01/2015 £180.00 £60.00
Blaenau Ffestiniog Coginio Ar Gyfer Y Nadolig Dechreuwyr 14:30 - 17:00 05/11/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 06/11/2014 £0.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 08/01/2015 £60.00 £25.00
Caeathro Llunio Bywyd Dechreuwyr 10:00 - 15:00 15/11/2014 £15.00 £15.00
Caeathro Astudiaeth Portread Gyda Model Dechreuwyr 10:00 - 15:00 29/11/2014 £20.00 £15.00
Caeathro Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 13:00 06/12/2014 £20.00 £5.00
Caeathro Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/01/2015 £180.00 £60.00
Caeathro Dylunio Gardd Dechreuwyr 18:30 - 21:00 14/01/2015 £15.00 £15.00
Caernarfon Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:30 - 21:30 07/01/2015 £120.00 £50.00
Criccieth Arlunio I Bawb Dechreuwyr 14:00 - 17:00 10/01/2015 £60.00 £25.00
Dyffryn Ardudwy Gweithdy Creadigidol Dechreuwyr 10:00 - 13:00 05/11/2014 £53.00 £16.00
Harlech Help! Beth All Fy Cyfrifiadur/gliniadur Ei Wneud I Mi? Dechreuwyr 19:00 - 21:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Ddefnyddio Cyfrifiadur Tabled Dechreuwyr 14:00 - 16:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Rhydwaith Cymdeithasol Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £26.50 £8.00
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £39.75 £12.00
Harlech Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 22/11/2014 £25.00 £4.00
Llan Ffestiniog Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 15/11/2014 £25.00 £4.00
Llanaelhaearn Clustogwaith Dechreuwyr 10:00 - 13:00 12/01/2015 £159.00 £48.00
Llanrug Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 18:30 - 21:00 03/12/2014 £25.00 £5.00
Penygroes Cyhoeddi Bwrdd Gwaith Canolradd 10:00 - 13:00 04/11/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Gweithdy Digidol Dechreuwyr Canolradd 14:00 - 17:00 04/11/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 07/01/2015 £120.00 £50.00
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 17/11/2014 £0.00 £0.00
Porthmadog Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 10:30 - 13:30 14/01/2015 £180.00 £60.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr Dechreuwyr 14:00 - 17:00 14/01/2015 £180.00 £60.00
Porthmadog Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 10:00 - 13:00 18/02/2015 £180.00 £60.00
Porthmadog Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 14:00 - 17:00 18/02/2015 £180.00 £60.00
Pwllheli Celf Aml-gyfrwng Dechreuwyr 10:00 - 15:00 08/01/2015 £159.00 £48.00
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0.00 £0.00