Cyrsiau yn Gwynedd

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Gwynedd cysylltwch â

Anne Roberts 01248 353254 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yng Ngholeg Harlech cysylltwch â Sarah Jones 01766 781903

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yng Ngwynedd, neu anfonwch eich awgrymiadau.

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bala Cymraeg O'r Crud Dechreuwyr 13:00 - 14:30 07/05/2014 £10.00 £10.00
Blaenau Ffestiniog Taith Gerdded Dechreuwyr 10:00 - 15:00 15/04/2014 £25.00 £10.00
Blaenau Ffestiniog Astudiaethau Amgylcheddol Dechreuwyr 9:30 - 4:30 26/04/2014 £45.00 £20.00
Blaenau Ffestiniog Technoleg Cerddoriaeth Greadigol Uwch 9:00 - 17:00 28/04/2014 £1,260.00 £378.00
Blaenau Ffestiniog Cymraeg I Rhieni: Helpu'ch Plant Gyda Gwaith Cartref Dechreuwyr 14:00 - 15:45 07/05/2014 £22.00 £7.00
Blaenau Ffestiniog Hanes Lleol Dechreuwyr 9:00 - 12:00 12/05/2014 £44.00 £14.00
Blaenau Ffestiniog Arolwg Cynefin Gradd 1 Dechreuwyr 9:30 - 4:30 17/05/2014 £45.00 £20.00
Blaenau Ffestiniog Hanes Teulu Dechreuwyr 10:00 - 15:30 07/06/2014 £55.00 £17.00
Caeathro Llunio Bywyd Dechreuwyr 10:00 - 15:00 02/05/2014 £15.00 £15.00
Caeathro Blodau Priodas Dechreuwyr 9:30 - 16:30 10/05/2014 £60.00 £60.00
Dolgellau Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 14:00 - 16:00 09/05/2014 £55.00 £17.00
Dolgellau Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 10:00 - 12:30 09/05/2014 £67.00 £20.00
Dolgellau Trefnu Blodau Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/06/2014 £44.00 £14.00
Harlech Hanes Lleol Dechreuwyr 19:00 - 21:30 24/04/2014 £44.00 £30.00
Harlech Astudiaethau Cymdeithasol Uwch 9:00 - 17:00 28/04/2014 £1,260.00 £378.00
Harlech Llwybr I Nyrsio Uwch 9:00 - 17:00 28/04/2014 £1,260.00 £378.00
Harlech Seicoleg Annormal Canolradd 9:30 - 12:30 02/05/2014 £44.00 £14.00
Harlech Creu Gemwaith Dechreuwyr 9:00 - 17:00 03/05/2014 £110.00 £54.00
Harlech Sbaeneg Canolradd 19:00 - 21:00 06/05/2014 £55.00 £17.00
Harlech Blodau Priodas Dechreuwyr 9:00 - 17:00 30/05/2014 £44.00 £14.00
Harlech Rhydwaith Cymdeithasol Canolradd 10:00 - 15:30 14/06/2014 £33.00 £7.00
Harlech Picseli A Phaent Dechreuwyr 10:00 - 17:00 07/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgrifennu Creadigol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 09/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (total Beginners) Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (canolradd) Canolradd 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (uwch) Uwch 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (dechreuwyr) Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Nantlle Gweithio Gyda Choed Gwyrdd Dechreuwyr 10:00 - 13:00 07/04/2014 £30.00 £30.00
Nefyn Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 28/04/2014 £0.00 £0.00
Nefyn Hanes Lleol Dechreuwyr 14:00 - 17:00 28/04/2014 £0.00 £0.00
Penygroes Cyfrifiaduron Dechreuwyr 18:30 - 20:30 22/04/2014 £60.00 £25.00
Penygroes Crefft Dechreuwyr 13:30 - 16:30 29/04/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Cyhoeddi Bwrdd Gwaith Canolradd 10:00 - 13:00 29/04/2014 £30.00 £30.00
Penygroes Cyfrifiaduron Dechreuwyr 14:00 - 17:00 29/04/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Y Rhyngrwyd, E-bost Ac Arfau Cydweithredu Canolradd 14:00 - 17:00 29/04/2014 £30.00 £30.00
Penygroes Cyhoeddi Bwrdd Gwaith Canolradd 10:00 - 13:00 10/06/2014 £30.00 £30.00
Penygroes Y Rhyngrwyd, E-bost Ac Arfau Cydweithredu Canolradd 14:00 - 17:00 03/07/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Gweithdy Creaddigidol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 30/04/2014 £180.00 £60.00
Porthmadog Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:30 - 12:30 01/05/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 13:30 - 16:30 01/05/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 9:30 - 12:30 02/05/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Ddefnyddio Cyfrifiadur Tabled Dechreuwyr 13:30 - 16:30 02/05/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Blodau Priodas Dechreuwyr 9:30 - 4:30 24/05/2014 £60.00 £60.00
Porthmadog Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:30 - 12:30 12/06/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 13:30 - 16:30 12/06/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 9:30 - 12:30 13/06/2014 £30.00 £30.00
Pwllheli Ffotograffiaeth Ddigidol 10:00 - 13:00 15/05/2014 £77.00 £30.00
Rhuthun Canu Gitar I Oedolion Dechreuwyr 18:30 - 20:00 08/05/2014 £44.00 £14.00
Tywyn Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 10:00 - 12:30 08/05/2014 £67.00 £20.00