Cyrsiau yn Gwynedd

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Gogledd Gwynedd cysylltwch â

Anne Roberts/ Gwen Richards 01766 800448 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yng Ngholeg Harlech + De Gwynedd cysylltwch â Sarah Jones 01766 800475

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yng Ngwynedd, neu anfonwch eich awgrymiadau.

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Abersoch Dosbarth Cag Dechreuwyr 19:00 - 21:00 04/11/2014 £75.00 £24.00
Bethesda Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 12:30 09/01/2015 £180.00 £60.00
Blaenau Ffestiniog Hel Achau- Cwrs Blasu Dechreuwyr 10:00 - 13:00 04/10/2014 £11.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Canu Gitar I Oedolion Dechreuwyr 17:30 - 19:00 10/10/2014 £55.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Coginio Ar Gyfer Y Nadolig Dechreuwyr 14:30 - 17:00 05/11/2014 £36.50 £0.00
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 14:30 07/11/2014 £0.00 £0.00
Blaenau Ffestiniog Hanes Teulu Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £53.00 £16.00
Blaenau Ffestiniog Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 08/01/2015 £60.00 £25.00
Borth Y Gest Croeso I Gymru Canolradd 9:15 - 11:45 09/10/2014 £30.00 £10.00
Borth Y Gest Croeso I Gymru Canolradd 12:30 - 15:00 09/10/2014 £30.00 £10.00
Borth Y Gest Croeso I Gymru Canolradd 9:15 - 11:15 09/10/2014 £30.00 £30.00
Caeathro Dylunio Gardd Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/10/2014 £15.00 £15.00
Caeathro Dylunio Gardd Dechreuwyr 18:30 - 21:00 05/11/2014 £15.00 £15.00
Caeathro Llunio Bywyd Dechreuwyr 10:00 - 15:00 15/11/2014 £15.00 £15.00
Caeathro Astudiaeth Portread Gyda Model Dechreuwyr 10:00 - 15:00 29/11/2014 £20.00 £15.00
Caeathro Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 13:00 06/12/2014 £20.00 £5.00
Caeathro Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/01/2015 £180.00 £60.00
Caernarfon Beth All Fy Cyfrifiadur / Gliniadur / Tabled Wneud I Mi? Dechreuwyr 18:30 - 20:30 29/10/2014 £40.00 £12.00
Caernarfon Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:30 - 21:30 07/01/2015 £120.00 £50.00
Dyffryn Ardudwy Gweithdy Creadigidol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 15/10/2014 £13.25 £4.00
Dyffryn Ardudwy Gweithdy Digidol Dechreuwyr Dechreuwyr 10:00 - 13:00 05/11/2014 £26.50 £8.00
Golan Archeoleg Gogledd Cymru Dechreuwyr 19:30 - 21:30 08/10/2014 £25.00 £25.00
Harlech Iechyd A Lles Dechreuwyr 10:00 - 14:30 04/10/2014 £30.00 £0.00
Harlech Ymwybyddiaeth Dementia Dechreuwyr 9:30 - 12:00 06/10/2014 £14.00 £5.00
Harlech Gwasanaeth Cwsmer Dechreuwyr 13:30 - 16:00 06/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Mawolaeth A Marw Dechreuwyr 9:30 - 12:00 07/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Theori Gyrru Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/10/2014 £14.00 £5.00
Harlech Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Ar Gyfer Busnes Dechreuwyr 10:00 - 15:30 18/10/2014 £27.00 £8.00
Harlech Help! Beth All Fy Cyfrifiadur/gliniadur Ei Wneud I Mi? Dechreuwyr 19:00 - 21:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Ddefnyddio Cyfrifiadur Tabled Dechreuwyr 14:00 - 16:00 03/11/2014 £40.00 £12.00
Harlech Rhydwaith Cymdeithasol Dechreuwyr 10:00 - 15:30 08/11/2014 £26.50 £8.00
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £39.75 £12.00
Harlech Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 22/11/2014 £25.00 £4.00
Llan Ffestiniog Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 15/11/2014 £25.00 £4.00
Llanaelhaearn Clustogwaith Dechreuwyr 10:00 - 13:00 12/01/2015 £159.00 £48.00
Llanberis Mosaig Dechreuwyr 12:30 - 15:30 07/10/2014 £110.00 £0.00
Llanrug Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 18:30 - 21:00 03/12/2014 £25.00 £5.00
Nebo Hanes A Llenyddiaeth Gwynedd Canolradd 9:15 - 11:45 09/10/2014 £60.00 £25.00
Nefyn Adnabod Bro A'i Hanes Dechreuwyr 14:00 - 16:00 05/10/2014 £0.00 £0.00
Penygroes Cyhoeddi Bwrdd Gwaith Canolradd 10:00 - 13:00 04/11/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Gweithdy Digidol Dechreuwyr Canolradd 14:00 - 17:00 04/11/2014 £45.00 £25.00
Penygroes Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 07/01/2015 £120.00 £50.00
Porthmadog Hanes A Llenyddiaeth Gwynedd Dechreuwyr 9:30 - 12:00 06/10/2014 £66.00 £10.00
Porthmadog Goroesi Gliniadur Dechreuwyr 1:30 - 3:30 06/11/2014 £30.00 £30.00
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 10/11/2014 £0.00 £0.00
Pwllheli Trefnu Blodau Dechreuwyr 14:00 - 19:00 09/11/2014 £5.00 £4.00
Tywyn Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 20:30 08/10/2014 £40.00 £12.00
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0.00 £0.00