Cyrsiau yn Sir Ddinbych

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yng Nghonwy neu Sir Ddinbych cysylltwch â

Betty Mason neu Llinos Elan Hicks 01492 536693 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

Cyrsiau yn y Gorsaf Tan Rhyl yn cael eu cymhorthdal ar gyfer dysgwyr cymwys gan Gyngor Sir Ddinbych, cysylltwch â ni am fanylion

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau ewch i’n tudalen ffioedd.

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol yn Ninbych, neu anfonwch eich awgrymiadau.

Mae rhai cyrsiau yn cael eu cefnogi gan gyllid gan WCVA ac ESF

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Denbigh Canu Gitar I Oedolion Canolradd 19:00 - 21:00 08/01/2015 £53.00 £16.00
Denbigh Ffrangeg Dechreuwyr 13:00 - 15:00 12/01/2015 £53.00 £16.00
Denbigh Tecstilau Creadigol Dechreuwyr 10:00 - 13:00 12/01/2015 £79.50 £24.00
Rhuthun Canu Gitar I Oedolion Dechreuwyr 19:00 - 21:00 07/01/2015 £53.00 £16.00
Rhuthun Tecstilau Creadigol Canolradd 18:00 - 21:00 14/01/2015 £80.00 £24.00
Rhyl Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 13:00 - 15:30 13/01/2015 £79.50 £24.00
Rhyl Photoshop Dechreuwyr 10:00 - 12:30 14/01/2015 £79.50 £24.00
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica