Sir Dinbych :: Denbigh :: Cyrsiau Cymunedol :: Hwyl I'r Teulu

Cwrs byr ar gyfer rhieni a phlant ifanc. Cwrs hyd at 10 sesiwn, 2 awr o hyd a gynhelir mewn partneriaeth a'r ysgolion cynradd. Cyflwyniad i'r iaith a phwyslais ar iaith achlysurol,  digon o gyfle i ymarfer fel grwp trwy chwarae gemau hwyliog, chwarae rol a darllen. Cwrs blasu i annog dilyniant i'r cwrs prif ffrwd Cymraeg i'r Teulu.

Facebook Coleg Harlech WEA Cymraeg

 Ddelfrydol ar gyfer
Teuluoedd di Gymraeg a phlant ifanc.
Dysgwyr y Gymraeg sydd angen patrymau addas i'w defnyddio gyda'u plant.
Rhywun sydd eisiau dechrau defnyddio'r Gymraeg gyda phlant ifanc.
Rhywun sydd yn gofalu am blant, ac eisiau defnyddio'r iaith gyda hwy.

Nodau'r cwrs.
1. Cyflwyno iaith a geirfa syml berthnasol i'r sefyllfa.
2. Cyflwyno ystod o themau perthnasol yn cynnwys cyfarchion, lliwiau, siapiau, rhifau, bwyd a dillad.
3. Cyflwyno ynganu naturiol.
4. Rhoi blas o'r iaith i godi hyder y dysgwr a'i annog i symud ymlaen at y cwrs prif ffrwd Cymraeg i'r Teulu.
5. Cynnig cyfle i gymdeithasu fel teulu yn Gymraeg trwy gyfuniad o weithgareddau hwyliog strwythuredig o fewn i'r sesiynau dysgu ac anffurfiol o fewn i'r raglen addysgu allgyrsiol. 

Lefel: Dechreuwyr

Maer cwrs hwn wedi gorffen. I gael gwybod am gyrsiau tebyg yn yr ardal hon cysylltwch ni drwy ffonio:

Betty Mason neu Llinos Elan Hicks 01492 536693

neu llenwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer Hwyl I'r Teulu in Sir Dinbych

Course ID: 6797

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica