Gwynedd :: Nebo :: Cyrsiau Cymunedol :: Cymraeg I'r Teulu Bl 1

 Os ydych wedi bod a’ch bryd ar ddysgu Cymraeg ond yn poeni ei fod yn rhy anodd, yna Cymraeg i’r Teulu yw’r union gwrs i chi.

Cwrs i ddechreuwyr yw Cymraeg i’r Teulu a’r pwyslais ar weithgareddau hwyliog sy’n eich galluogi i ddysgu’r iaith yn yr un modd ag y gwna’r plant yn yr ysgol.

Efallai mai’r cwrs hwn fydd eich blas cyntaf  ar yr iaith neu fod gennych eisoes ychydig o adnabyddiaeth o’r iaith ond eich bod yn awyddus i ddatblygu’ch sgiliau ymhellach.

Yn ogystal a rhoi’r cyfle i chi ddysgu a mwynhau’r iaith ar gyflymder dysgu addas mewn awyrgylch addysgu, dysgwr ganolog, gallwch fanteisio’n llawn ar ein rhaglen ddysgu anffurfiol i ymarfer eich doniau newydd yn yr iaith gyda’ch teulu a’ch cyd ddysgwyr. (Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ddysgu anffurfiol, gallwch ymweld a’n dolen gweithgareddau anffurfiol ar gyfer Cymraeg i Oedolion).

Mae Cymraeg i’r Teulu yn gyfle gwych i oedolion ddysgu’r Gymraeg o fewn i’w cymuned gan ddechrau gyda phatrymau iaith a geirfa sylfaenol y gallwch eu hymarfer efo’r teulu.

Pa gymhelliad gwell dros ddysgu iaith nag i’w defnyddio gyda’ch plant, aelodau’r teulu a’r gymuned ehangach.

Mae’n ffaith erbyn hyn bod y Gymraeg yn rhan ganolog o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, boed ar lefel mamiaith neu ail iaith, a byddai cymryd y cam cyntaf i ddysgu’r iaith yn eich galluogi chi hefyd fel dysgwr i fanteisio ar ddysgu’r iaith.

Mae’r cwrs wedi ei strwythuro dros gyfnod o 60 awr, a ddysgir fel arfer mewn sesiynau wythnosol dwy awr yn ymdrin a themau bywyd bob dydd gyda dilyniant ar gael yn yr ail flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am ein darpariaeth Cymraeg i’r Teulu, cysylltwch a Meinir Tomos Jones, Cydlynydd Cymraeg i oedolion.

Facebook- Coleg Harlech WEA Cymraeg

A new, different and exciting beginner's level course (Mynediad), suitable for all learners but predominantly aimed at parents, grandparents and other family members who wish to support their children with their schooling and develop a bilingual environment at home. The two year course has links with the primary school curriculum and leads to several progression options.

Lefel: Dechreuwyr

Maer cwrs hwn wedi gorffen. I gael gwybod am gyrsiau tebyg yn yr ardal hon cysylltwch ni drwy ffonio:

Anne Roberts neu Gwen Richards 01248 363938

neu llenwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer Cymraeg i'r Teulu Bl 1 in Gwynedd

Course ID: 5757

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica