Cysylltau Cymunedol

I gael gwybodaeth am y cyrsiau

Bangor-Prif Dderbybfa
Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
01248 363940  
Cyrsiau Mon a Bangor
Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
01248 363933 mon@weacymru.org.uk
Cyrsiau Gweithle
Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
01248 363947 workplace@weacymru.org.uk
Adran Bersonél
Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
01248 363940 personel@weacymru.org.uk
Conwy +Sir Ddinbych Carlton House, 68 Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7LD 01492 536693 conwy_dinbych@weacymru.org.uk
Sir y Fflint + Wrecsam
Caia Park Partnership, Ffordd Prince Charles, Wrecsam LL13 8TH
01978 806044 wrexham@weacymru.org.uk
Gogledd Gwynedd
Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA
01248 363938 gwynedd@weacymru.org.uk
Coleg Harlech -Prif Dderbybfa
St David's Hill, Harlech, Gwynedd, LL46 2PU
01766 780363  
De Gwynedd + Dosbarthiadau Nos
St David's Hill, Harlech, Gwynedd, LL46 2PU
01766 800475 gwynedd@weacymru.org.uk
Cyrsiau Llawn Amser
St David's Hill, Harlech, Gwynedd, LL46 2PU

01766 800471
info@weacymru.org.uk
Adran Cyllid
St David's Hill, Harlech, Gwynedd, LL46 2PU
01766 800477
 
Powys
Plas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd, Powys,
SY16 2EH
01686 610270 powys@weacymru.org.uk
Wrecsam + Sir y Fflint
Caia Park Partnership, Ffordd Prince Charles, Wrecsam LL13 8TH
01978 806044 wrexham@weacymru.org.uk

De Cymru

Cardiff- Prif Dderbybfa
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff, CF10 5NB
029 20 235277 info@weacymru.org.uk
Cardiff - South Regional Office
9 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff, CF10 5NB
029 20 382431 courseinfosouth@weacyrmu.org.uk
Heads of the Valleys
Office Rooms 110 & 112, The Innovation Centre
Festival Drive, Victoria Business Park, Ebbw Vale
NP23 8XA
01495 369869 courseinfo@weacymru.org.uk
Swansea - West Regional Office
Swansea Metropolitan (UWTSD), Mount Pleasant
Swansea, SA1 6ED
01792 467791 courseinfowest@weacymru.org.uk
Port Talbot - Woodwork Workshop
Port Talbot Workshops, Addison Road, Port Talbot
SA12 6HZ
01792 481063 courseinfowest@weacymru.org.uk
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica