Cyrsiau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes ar draws gogledd cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Cyrsiau Apple am ddim os ydych yn gweithio mewn ysgol neu goleg

Mae rhaglen Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple yn helpu athrawon i ddefnyddio technoleg ddigidol i ddod â dysgu’n fyw. Mae rhwydwaith cenedlaethol o Ganolfannau Hyfforddi Rhanbarthol a gymeradwywyd gan Apple yn rhoi hyfforddiant i athrawon cynradd ac uwchradd fel y gallant ddefnyddio pecynnau meddalwedd arobryn Apple – gan roi iddynt y gallu i gyfoethogi gwersi ysgol â delweddau, fideo a sain.

Bydd athrawon sy’n mynychu cwrs yng Nghanolfan Hyfforddi Ranbarthol Coleg Harlech yn darganfod bod y Mac yn cynnig atebion cadarn, sefydlog, hawdd eu hintegreiddio ac y gall Macs weithio mewn cytgord ochr yn ochr â PCs.

Mae’n hysbys bod technoleg Apple yn hynod o hawdd ei defnyddio, ac y gall dechreuwyr ddysgu’n gyflym ac yn reddfol. Gydag Apple, nid yw’r dechnoleg byth yn ymyrryd â’r broses greadigol.

Cynhaliwn weithdai ymarferol rheolaidd lle gall Athrawon, Cynorthwywyr Dysgu, Myfyrwyr, Rheolwyr Rhwydwaith a Thechnegwyr ddysgu sut i ddefnyddio TGCh i hybu creadigrwydd yn yr ystafell ddosbarth.

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bangor Equality And Diversity Canolradd 10:00 - 16:00 15/07/2014 £0 £0
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:00 - 17:00 15/07/2014 £45 £18
Bangor Personal Effectiveness And Confidence Building Dechreuwyr 9:30 - 16:30 13/05/2015 £265 £0
Caia Park Equality And Diversity Canolradd 10:00 - 16:00 14/07/2014 £0 £0
Caia Park Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 10:00 - 16:00 19/07/2014 £0 £0
Caia Park Gwarchod Oedolion Agored I Niwed Canolradd 10:00 - 16:00 23/07/2014 £0 £0
Caia Park Dosbarth Cag Canolradd 10:00 - 16:00 26/07/2014 £0 £0
Harlech Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 10:00 - 16:00 12/07/2014 £0 £0
Newtown Sgiliau Cyflogaeth Dechreuwyr 10:00 - 17:00 14/07/2014 £0 £0
Wrexham Sgiliau Cyflogaeth Dechreuwyr 9:00 - 17:00 07/07/2014 £0 £0
Y Wyddgrug Sgiliau Cyflogaeth Dechreuwyr 9:30 - 14:30 14/07/2014 £0 £0