Cyrsiau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes ar draws Cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Yn ogystal rydym yn darparu cysiau learndirect byr a hyblyg ar bynciau megis:
Cyfathrebu yn y Gweithle, Trafod Arian yn y Gwaith, Gweithio ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ysgrifennu CV, Gwneud Cais am Swyddi, Cyflwyniad i Fanwerthu a.y.y.b.
Am fwy o fanylion am y cyrsiau arlein ebostiwch: learndirect@weacymru.org.uk

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bangor Cyfrifyddu Cyfrifiadurol Canolradd 12:30 - 15:00 20/01/2015 £80 £24
Barry Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 04/02/2015 £0 £0
Cardiff Gweithio Fel Cynorthwy-dd Personol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 24/11/2014 £13 £0
Cardiff Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 09/02/2015 £0 £0
Machynlleth Cynllunio Busnes Dechreuwyr 10:00 - 14:10 25/01/2015 £0 £0
Rumney Diogelwch Bwyd Canolradd 9:00 - 15:30 08/12/2014 £0 £0
St Mellons Diogelwch Bwyd Canolradd 9:00 - 15:00 25/11/2014 £0 £0
Swansea Skills For Work Dechreuwyr 9:30 - 15:30 15/12/2014 £80 £0
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0 £0
Vale Of Glamorgan Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 11/12/2014 £0 £0