Cyrsiau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes ar draws Cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Yn ogystal rydym yn darparu cysiau learndirect byr a hyblyg ar bynciau megis:
Cyfathrebu yn y Gweithle, Trafod Arian yn y Gwaith, Gweithio ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ysgrifennu CV, Gwneud Cais am Swyddi, Cyflwyniad i Fanwerthu a.y.y.b.
Am fwy o fanylion am y cyrsiau arlein ebostiwch: learndirect@weacymru.org.uk

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bangor Dyfarniad Mewn Addysg A Hyfforddiant Lefel 3 Dechreuwyr 17:00 - 20:00 30/09/2014 £127 £38
Bangor Certificate In Teaching In Life Long Learning (ctlls) Dechreuwyr 17:00 - 20:00 30/09/2014 £127 £38
Bangor Breakthrough Thinking Dechreuwyr 9:00 - 17:30 16/10/2014 £119 £36
Barry Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 29/09/2014 £24 £7
Barry Diogelwch Bwyd Canolradd 9:15 - 15:00 04/11/2014 £0 £0
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 14:30 07/11/2014 £0 £0
Blaenau Gwent Iechyd A Diogelwch Dechreuwyr 9:30 - 15:00 30/09/2014 £13 £4
Blaenau Gwent Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 9:30 - 15:00 09/10/2014 £27 £8
Cardiff Sgiliau Cyflogaeth Dechreuwyr 9:00 - 14:00 22/10/2014 £0 £0
Dolgellau Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Canolradd 10:00 - 14:30 29/09/2014 £53 £16
Ebbw Vale Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 9:30 - 15:00 01/10/2014 £0 £0
Ebbw Vale Cyfathrebu Yn Y Gweithle Dechreuwyr 9:30 - 15:00 16/10/2014 £0 £0
Ebbw Vale Sgiliau Cyfweld Dechreuwyr 9:30 - 15:00 23/10/2014 £0 £0
Ebbw Vale Trafod A Llaw Dechreuwyr 9:30 - 15:00 13/11/2014 £13 £4
Gwent Iechyd A Diogelwch Dechreuwyr 9:30 - 15:00 08/10/2014 £11 £3
Gwent Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 9:30 - 15:00 13/10/2014 £0 £0
Harlech Gwasanaeth Cwsmer Dechreuwyr 13:30 - 16:00 06/10/2014 £27 £8
Harlech Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Ar Gyfer Busnes Dechreuwyr 10:00 - 15:30 18/10/2014 £27 £8
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £40 £12
Machynlleth Cynllunio Busnes Dechreuwyr 10:00 - 14:10 05/11/2014 £0 £0
Newport Iechyd A Diogelwch Dechreuwyr 9:30 - 15:00 01/10/2014 £13 £4
Newport Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 9:30 - 15:00 10/10/2014 £27 £8
Newport Cyfathrebu Yn Y Gweithle Dechreuwyr 9:30 - 15:00 06/11/2014 £13 £4
Newport Sgiliau Cyfweld Dechreuwyr 9:30 - 15:00 10/11/2014 £13 £4
Porth Customer Care Dechreuwyr 9:30 - 14:30 08/10/2014 £27 £8
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 10/11/2014 £0 £0
Somerton Trafod A Llaw Dechreuwyr 9:30 - 15:00 15/10/2014 £13 £4
St Mellons Cymhorthydd Dosbarth Dechreuwyr 9:30 - 12:30 30/09/2014 £40 £12
Swansea Skills For Work Dechreuwyr 9:30 - 15:30 06/10/2014 £80 £0
Treorchy Gwasanaeth Cwsmer Dechreuwyr 9:30 - 14:30 27/10/2014 £0 £0
Tywyn Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 14:30 30/09/2014 £0 £0
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0 £0
Vale Of Glamorgan Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 11/12/2014 £0 £0