Cyrsiau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes ar draws gogledd cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Cyrsiau Apple am ddim os ydych yn gweithio mewn ysgol neu goleg

Mae rhaglen Canolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple yn helpu athrawon i ddefnyddio technoleg ddigidol i ddod â dysgu’n fyw. Mae rhwydwaith cenedlaethol o Ganolfannau Hyfforddi Rhanbarthol a gymeradwywyd gan Apple yn rhoi hyfforddiant i athrawon cynradd ac uwchradd fel y gallant ddefnyddio pecynnau meddalwedd arobryn Apple – gan roi iddynt y gallu i gyfoethogi gwersi ysgol â delweddau, fideo a sain.

Bydd athrawon sy’n mynychu cwrs yng Nghanolfan Hyfforddi Ranbarthol Coleg Harlech yn darganfod bod y Mac yn cynnig atebion cadarn, sefydlog, hawdd eu hintegreiddio ac y gall Macs weithio mewn cytgord ochr yn ochr â PCs.

Mae’n hysbys bod technoleg Apple yn hynod o hawdd ei defnyddio, ac y gall dechreuwyr ddysgu’n gyflym ac yn reddfol. Gydag Apple, nid yw’r dechnoleg byth yn ymyrryd â’r broses greadigol.

Cynhaliwn weithdai ymarferol rheolaidd lle gall Athrawon, Cynorthwywyr Dysgu, Myfyrwyr, Rheolwyr Rhwydwaith a Thechnegwyr ddysgu sut i ddefnyddio TGCh i hybu creadigrwydd yn yr ystafell ddosbarth.

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bangor Paratoi I Ddysgu Mewn Addysg Gydol Oes (pdago) Canolradd 16:00 - 19:30 03/04/2014 £300 £120
Bangor Taenlenni Uwch 9:30 - 16:00 06/05/2014 £44 £14
Bangor Personal Effectiveness And Confidence Building Dechreuwyr 9:30 - 16:30 13/05/2014 £265 £0
Bangor Cyfrifyddau Hefo Excel Canolradd 10:00 - 16:00 27/05/2014 £44 £14
Bangor Trafod A Llaw Dechreuwyr 9:00 - 17:00 12/06/2014 £0 £0
Bangor Equality And Diversity Canolradd 10:00 - 16:00 15/07/2014 £0 £0
Brynteg Cynrychiolwyr Undebau Cyfnod 1 Dechreuwyr 9:00 - 16:30 29/04/2014 £0 £0
Brynteg Cynrychiolwyr Undebau Cyfnod 2 Canolradd 9:00 - 16:30 29/04/2014 £0 £0
Brynteg Cynrychiolwyr Iechyd A Diogelwch Cyfnod 1 Dechreuwyr 9:00 - 16:30 30/04/2014 £0 £0
Brynteg Iechyd A Diogelwch Cyfnod 2 (camau Nesa) Dechreuwyr 9:00 - 16:30 01/05/2014 £0 £0
Caernarfon Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 10:00 - 16:00 07/07/2014 £0 £0
Caia Park Equality And Diversity Canolradd 10:00 - 16:00 14/07/2014 £0 £0
Caia Park Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 10:00 - 16:00 19/07/2014 £0 £0
Caia Park Gwarchod Oedolion Agored I Niwed Canolradd 10:00 - 16:00 23/07/2014 £0 £0
Caia Park Dosbarth Cag Canolradd 10:00 - 16:00 26/07/2014 £0 £0
Colwyn Bay Decluttering And Time Management Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/05/2014 £45 £18
Colwyn Bay Mindulness, Relaxation And Focus For Productivity Dechreuwyr 9:00 - 17:00 04/06/2014 £45 £18
Colwyn Bay Fengshui Yn Y Gweithle Dechreuwyr 9:00 - 17:00 02/07/2014 £45 £18
Harlech Gwasanaeth I Gwsmeriaid Dechreuwyr 10:00 - 16:00 12/07/2014 £0 £0
Holyhead Meithrin Hyder Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/05/2014 £45 £8
Wrexham Meithrin Hyder Dechreuwyr 10:00 - 16:00 27/05/2014 £0 £0