Cyrsiau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau busnes ar draws Cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Yn ogystal rydym yn darparu cysiau learndirect byr a hyblyg ar bynciau megis:
Cyfathrebu yn y Gweithle, Trafod Arian yn y Gwaith, Gweithio ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ysgrifennu CV, Gwneud Cais am Swyddi, Cyflwyniad i Fanwerthu a.y.y.b.
Am fwy o fanylion am y cyrsiau arlein ebostiwch: learndirect@weacymru.org.uk

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Barry Diogelwch Bwyd Canolradd 9:15 - 15:00 04/11/2014 £0 £0
Barry Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 04/02/2015 £0 £0
Blaenau Ffestiniog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 06/11/2014 £0 £0
Cardiff Sgiliau Ysgrifennu Cv - Blasu Uwch 13:00 - 15:00 06/11/2014 £0 £0
Cardiff Rheoli Amser Canolradd 9:30 - 15:00 12/11/2014 £0 £28
Cardiff Gweithio Fel Cynorthwy-dd Personol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 24/11/2014 £13 £0
Cardiff Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 09/02/2015 £0 £0
Colwyn Bay Ysgrifennu Adroddiadau Dechreuwyr 10:00 - 16:00 07/11/2014 £13 £4
Ebbw Vale Trafod A Llaw Dechreuwyr 9:30 - 15:00 13/11/2014 £13 £4
Ebbw Vale Gwasanaeth Cwsmeriaid Ar Gyfer Y Sector Lletygarwch Dechreuwyr 9:30 - 15:00 17/11/2014 £0 £8
Harlech Cyfathreb Dechreuwyr 9:30 - 12:00 10/11/2014 £40 £12
Llandinam Train The Trainers Canolradd 16:00 - 21:00 07/11/2014 £50 £0
Machynlleth Cynllunio Busnes Dechreuwyr 10:00 - 14:10 05/11/2014 £0 £0
Mid Glamorgan Trafod A Llaw Canolradd 9:30 - 10:30 18/11/2014 £0 £0
Newport Cyfathrebu Yn Y Gweithle Dechreuwyr 9:30 - 15:00 06/11/2014 £13 £4
Newport Sgiliau Cyfweld Dechreuwyr 9:30 - 15:00 10/11/2014 £13 £4
Porthmadog Camau Cyntaf At Osod Up Eich Busnes Eich Hunan Dechreuwyr 10:00 - 15:30 17/11/2014 £0 £0
Rumney Diogelwch Bwyd Canolradd 9:00 - 15:30 08/12/2014 £0 £0
St Mellons Diogelwch Bwyd Canolradd 9:00 - 15:00 25/11/2014 £0 £0
Swansea Skills For Work Dechreuwyr 9:30 - 15:30 03/11/2014 £80 £0
Tywyn Cynllunio Busnes Canolradd 10:00 - 14:30 25/11/2014 £0 £0
Vale Of Glamorgan Diogelwch Bwyd Canolradd 9:30 - 16:00 11/12/2014 £0 £0
Y Drenewydd Sgiliau Ysgrifennu Cv - Blasu Dechreuwyr 18:00 - 20:30 11/11/2014 £0 £0