Canghennau

Dysgwyr sydd wedi uno â’i gilydd i siarad dros anghenion eu cymunedau yw aelodau’r canghennau, ac maent yn gweithio’n agos â’u tîm ardal i drefnu dosbarthiadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’ch cangen leol, yna cysylltwch â’r swyddfa ardal berthnasol.I gael gwybodaeth am y cyrsiau

Gwynedd 01248 353254 gwynedd@weacymru.org.uk

Conwy+Sir Ddinbych 01492 536693 conwy_dinbych@weacymru.org.uk

Llandudno 01492 592088 Viv Allen

Wrecsam+Sir y Fflint 01978 318866 wrexham@weacymru.org.uk

Mon+Bangor 01248 363943 mon@weacymru.org.uk

Powys (north) 01686 610270 powys@weacymru.org.uk

Coleg Harlech 01766 781900 info@weacymru.org.uk

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica