Cyrsiau Celf

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau celf ar draws Cymru fel y nodir isod

*I ddysgu mwy am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Abercomboi Tecstilau Dechreuwyr 18:00 - 20:00 09/09/2014 £53 £16
Aberdare Crefft Siwgr Canolradd 18:30 - 20:30 10/09/2014 £93 £28
Aberdare Trefnu Blodau Dechreuwyr 10:00 - 12:00 15/09/2014 £53 £16
Aberdare Trefnu Blodau Dechreuwyr 13:00 - 15:00 15/09/2014 £80 £24
Abermaw Gweithdy Creaddigidol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 15/09/2014 £13 £60
Abermaw Gweithdy Creaddigidol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 22/09/2014 £0 £60
Abermaw Gweithdy Creaddigidol Dechreuwyr 10:00 - 13:00 22/09/2014 £80 £60
Abermaw Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 30/09/2014 £80 £0
Amlwch Clytwaith 9:30 - 12:00 25/09/2014 £120 £36
Amlwch Clytwaith 12:30 - 15:00 25/09/2014 £120 £36
Amlwch Dodrefn Meddal Uwch 9:30 - 12:00 25/09/2014 £80 £24
Amlwch Dodrefn Meddal Canolradd 12:30 - 15:00 25/09/2014 £80 £24
Amlwch Trefnu Blodau Uwch 12:30 - 15:00 26/09/2014 £80 £24
Bangor Sgiliau Peiriant Gwnio Canolradd 18:30 - 21:00 23/09/2014 £80 £24
Bangor Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:00 - 21:00 23/09/2014 £159 £48
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:30 - 12:00 23/09/2014 £85 £29
Bangor Creu Gemwaith 18:30 - 21:00 24/09/2014 £100 £44
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Canolradd 18:30 - 21:00 24/09/2014 £85 £29
Bangor Sgiliau Peiriant Gwnio Dechreuwyr 9:30 - 12:00 24/09/2014 £80 £24
Bangor Mat Racs 17:45 - 20:45 25/09/2014 £40 £12
Bangor Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:00 - 21:00 25/09/2014 £159 £48
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 21:00 25/09/2014 £85 £29
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Canolradd 12:30 - 15:00 25/09/2014 £85 £29
Bangor Clytwaith 19:00 - 21:00 01/10/2014 £120 £36
Bangor Creu Gemwaith Arian 9:30 - 17:00 04/10/2014 £110 £54
Bangor Llunio Bywyd 16:00 - 21:00 06/10/2014 £25 £0
Bangor Gemwaith Ffelt Dechreuwyr 9:30 - 15:00 17/10/2014 £25 £0
Bangor Creu Basged 9:00 - 16:30 18/10/2014 £40 £0
Bangor Peintio Bwywed Llonyd Mewn Olew-ddwr 16:00 - 21:00 20/10/2014 £20 £0
Bangor Astudiaeth Portread Gyda Model 16:00 - 21:00 03/11/2014 £25 £0
Bangor Gwneud Sliperi Ffelt Dechreuwyr 9:00 - 15:30 07/11/2014 £30 £0
Bangor Ffeltio Nodwydd Dechreuwyr 9:30 - 15:00 14/11/2014 £20 £0
Bangor Astudiaeth O Dirwedd Yn Y Cyfryngau Cymysg Dechreuwyr 16:00 - 21:00 17/11/2014 £20 £0
Bangor Creu Basged Logs 9:00 - 16:30 22/11/2014 £70 £0
Bangor Basged Ffrwyth Helyg Dechreuwyr 9:00 - 15:30 28/11/2014 £20 £0
Bangor O Arsylwi I Astudiaeth Abstract Dechreuwyr 16:00 - 21:00 01/12/2014 £20 £0
Bangor Plethdorch Helyg Nadoligaidd & Addurniadau Helyg Eraill Dechreuwyr 9:30 - 15:00 12/12/2014 £25 £0
Barry Addurno Cacennau Dechreuwyr 18:00 - 21:00 25/09/2014 £40 £12
Bethesda Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 18/09/2014 £180 £60
Bethesda Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 12:30 09/01/2015 £180 £60
Biwmares Clytwaith 10:00 - 12:00 24/09/2014 £106 £32
Biwmares Clytwaith 10:00 - 12:00 26/09/2014 £120 £36
Biwmares Clytwaith 12:30 - 15:00 26/09/2014 £120 £36
Blaenau Ffestiniog Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 18/09/2014 £180 £60
Blaenau Ffestiniog Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 08/01/2015 £60 £25
Bodorgan Sgiliau Peiriant Gwnio Canolradd 12:30 - 15:00 25/09/2014 £80 £24
Brecon Crefft Gemwaith Canolradd 10:00 - 12:00 22/09/2014 £159 £48
Brecon Cerameg Canolradd 10:00 - 12:00 24/09/2014 £159 £48
Brecon Naddu Carreg Canolradd 13:00 - 15:00 09/10/2014 £159 £48
Caeathro Trefnu Blodau Dechreuwyr 10:00 - 13:00 16/09/2014 £0 £15
Caeathro Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 17/09/2014 £180 £60
Caeathro Trefnu Blodau Dechreuwyr 10:00 - 13:00 23/09/2014 £15 £15
Caeathro Trefnu Blodau Dechreuwyr 10:00 - 13:00 30/09/2014 £1 £15
Caeathro Llunio Bywyd Dechreuwyr 10:00 - 15:00 12/11/2014 £20 £15
Caeathro Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 13:00 06/12/2014 £20 £5
Caeathro Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/01/2015 £180 £60
Caergybi Clytwaith Canolradd 18:00 - 20:00 18/09/2014 £106 £32
Caergybi Clytwaith Canolradd 14:00 - 16:00 23/09/2014 £106 £32
Caernarfon Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:30 - 21:30 09/09/2014 £120 £50
Caernarfon Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:30 - 15:30 21/09/2014 £80 £24
Caernarfon Arlunio I Bawb Dechreuwyr 18:30 - 21:30 07/01/2015 £120 £50
Caerphilly Crefft Dechreuwyr 13:00 - 15:00 15/09/2014 £53 £16
Caerphilly Celf Dechreuwyr 13:00 - 15:00 18/09/2014 £53 £16
Cardiff Addurno Cacennau Dechreuwyr 9:00 - 11:30 23/09/2014 £119 £36
Colwyn Bay Ffotograffiaeth Ddigidol Canolradd 13:00 - 15:00 15/09/2014 £73 £16
Colwyn Bay Defnyddio Elfennau Photoshop I Wneud Llyfr Sgrap Digidol Canolradd 10:00 - 12:00 15/09/2014 £73 £73
Colwyn Bay Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 21:00 16/09/2014 £80 £24
Corris Lluniadu A Pheintio Dechreuwyr 10:00 - 12:30 08/09/2014 £40 £12
Corris Celf A Chrefft Dechreuwyr 10:00 - 12:30 10/09/2014 £40 £12
Corris Celf A Chrefft Dechreuwyr 10:00 - 15:00 20/09/2014 £13 £4
Criccieth Arlunio I Bawb Dechreuwyr 14:00 - 17:00 19/09/2014 £60 £25
Criccieth Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 19/09/2014 £180 £60
Criccieth Crefftau Ffelt Dechreuwyr 10:00 - 13:00 30/09/2014 £180 £60
Denbigh Tecstilau Creadigol Dechreuwyr 10:00 - 12:30 15/09/2014 £80 £24
Gaerwen Clustogwaith 12:00 - 15:00 24/09/2014 £110 £0
Gaerwen Clustogwaith 18:00 - 21:00 24/09/2014 £110 £0
Harlech Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 22/11/2014 £25 £4
Holyhead Crefft 18:30 - 21:00 25/09/2014 £80 £24
Llan Ffestiniog Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 10:00 - 15:30 15/11/2014 £25 £4
Llanaelhaearn Clustogwaith Dechreuwyr 10:00 - 13:00 29/09/2014 £199 £60
Llanberis Crefftau Ffelt Dechreuwyr 10:00 - 13:00 16/09/2014 £30 £30
Llandudno Sgiliau Peiriant Gwnio Dechreuwyr 10:00 - 13:00 05/11/2014 £40 £12
Llanelli Peintio Am Bleser Dechreuwyr 14:00 - 16:00 22/09/2014 £53 £16
Llanfaethlu Crefft 13:00 - 15:30 22/09/2014 £80 £24
Llanfair Pwllgwyngyll Arlunio I Bawb Dechreuwyr 9:30 - 12:30 23/09/2014 £80 £48
Llanfairpwll Clytwaith 13:00 - 15:30 24/09/2014 £120 £36
Llangefni Clytwaith 19:00 - 21:00 22/09/2014 £106 £32
Llanidloes Peintio Dyfrlliw Dechreuwyr 10:00 - 12:00 09/09/2014 £40 £12
Llanrug Trefnu Blodau Dechreuwyr 19:00 - 21:00 15/09/2014 £119 £36
Llanrug Trefnu Blodau Dechreuwyr 19:00 - 21:00 18/09/2014 £119 £36
Llanrug Trefnu Blodau Nadolig Dechreuwyr 18:30 - 21:00 03/12/2014 £25 £5
Machynlleth Celf A Chrefft Dechreuwyr 10:30 - 13:00 22/09/2014 £0 £0
Menai Bridge Celfyddydau Mewn Iechyd Uwch 10:00 - 16:00 04/11/2014 £375 £375
Merthyr Tydfil Tecstilau Dechreuwyr 9:15 - 11:15 08/09/2014 £53 £16
Merthyr Tydfil Tecstilau Dechreuwyr 19:00 - 21:00 11/09/2014 £0 £0
Merthyr Tydfil Trefnu Blodau Dechreuwyr 10:00 - 12:00 16/09/2014 £53 £16
Montgomery Lluniadu A Pheintio Dechreuwyr 9:30 - 12:00 11/09/2014 £40 £12
Montgomery Celf A Chrefft Dechreuwyr 12:30 - 15:00 11/09/2014 £40 £12
Nantlle Gweithio Gyda Choed Gwyrdd Dechreuwyr 10:00 - 13:00 22/09/2014 £36 £36
Neath Celf A Chrefft Canolradd 13:00 - 15:00 08/10/2014 £48 £14
Newport Creu Gemwaith Dechreuwyr 12:45 - 14:45 19/09/2014 £159 £48
Newport Creu Gemwaith Dechreuwyr 13:15 - 15:00 01/10/2014 £40 £12
Newport Addurno Cacennau Dechreuwyr 9:30 - 12:00 02/10/2014 £40 £12
Newtown Caligraffeg A Chrefftau Memrwn Dechreuwyr 10:00 - 11:30 02/09/2014 £40 £12
Newtown Lluniadu A Pheintio Dechreuwyr 14:00 - 16:30 02/09/2014 £40 £12
Newtown Celf Dechreuwyr 10:00 - 11:30 03/09/2014 £0 £0
Newtown Crefft Dechreuwyr 11:30 - 13:00 03/09/2014 £40 £12
Newtown Creu Gemwaith Dechreuwyr 11:30 - 13:00 16/09/2014 £0 £0
Newtown Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:15 - 20:15 17/09/2014 £40 £12
Newtown Caligraffeg A Chrefftau Memrwn Dechreuwyr 10:00 - 11:30 18/11/2014 £40 £12
Newtown Celf Dechreuwyr 10:00 - 11:30 19/11/2014 £0 £0
Newtown Crefft Dechreuwyr 10:00 - 11:30 19/11/2014 £0 £0
Penrhyn Bay, Llandudno Tecstilau Creadigol Dechreuwyr 13:00 - 15:30 16/09/2014 £80 £24
Penrhyn Bay, Llandudno Tecstilau Creadigol Dechreuwyr 9:30 - 12:00 16/09/2014 £80 £24
Penygroes Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 09/09/2014 £120 £50
Penygroes Arlunio I Bawb Dechreuwyr 10:00 - 13:00 07/01/2015 £120 £50
Pontypridd Crefft Siwgr Dechreuwyr 14:00 - 16:00 09/09/2014 £53 £16
Pontypridd Crefft Siwgr Canolradd 16:00 - 18:00 09/09/2014 £53 £16
Port Talbot Woodcraft Dechreuwyr 18:00 - 20:30 10/09/2014 £244 £74
Port Talbot Art History - Looking At Famous Paintings Uwch 14:30 - 16:00 23/09/2014 £90 £27
Porth Tecstilau Dechreuwyr 9:30 - 11:30 15/09/2014 £40 £12
Porthmadog Gweithdy Creaddigidol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 10/09/2014 £180 £60
Pwllheli Trefnu Blodau Dechreuwyr 14:00 - 19:00 09/11/2014 £5 £4
Rhuthun Tecstilau Creadigol Dechreuwyr 18:30 - 21:00 17/09/2014 £80 £24
Rhyl Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 21:00 15/09/2014 £80 £24
Rhyl Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch 13:00 - 15:00 16/09/2014 £73 £16
Rhyl Defnyddio Elfennau Photoshop I Wneud Llyfr Sgrap Digidol Canolradd 10:00 - 12:00 16/09/2014 £73 £73
Rhyl Defnyddio Meddalwedd Cyfrifiadurol Ar Gyfer Gwella Ffotograffig Uwch 10:00 - 12:30 17/09/2014 £80 £24
Somerton Addurno Cacennau Dechreuwyr 9:30 - 11:30 16/09/2014 £0 £0
Swansea Ffilm - Gweithdy Dechreuwyr 9:30 - 15:30 27/08/2014 £13 £4
Swansea Crefftau I'r Nadolig Dechreuwyr 9:15 - 11:15 25/09/2014 £40 £12
Swansea Crefft 10:00 - 12:00 13/10/2014 £0 £0
Treharris Tecstilau Dechreuwyr 13:00 - 15:00 11/09/2014 £53 £16
Tywyn Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 18:30 - 20:30 08/10/2014 £40 £12
Welshpool Lluniadu A Pheintio Dechreuwyr 13:00 - 15:30 08/09/2014 £40 £12
Welshpool Crefft Dechreuwyr 10:00 - 12:30 08/09/2014 £40 £12
Welshpool Crefft Siwgr Dechreuwyr 10:30 - 13:00 10/09/2014 £40 £12
Welshpool Sigiliau Gwnio Dechreuwyr 10:30 - 12:30 16/09/2014 £0 £0
Welshpool Crefft Siwgr Dechreuwyr 10:00 - 15:00 25/10/2014 £14 £4
Welshpool Crefft Siwgr Dechreuwyr 10:00 - 15:00 29/11/2014 £14 £4
Wrecsam Celf: Peintio A Lluniadu Canolradd 10:00 - 15:00 22/09/2014 £199 £60