Cyrsiau yn Ynys Môn neu Bangor

Diwrnod Agored - Dydd Llun, 8fed Medi, 2:00 - 4:00 yp

Yn Canolfan Iorwerth Rowlands, Beaumaris

Dewch draw i drefnu lle ar cwrs neu am ragor o wybodaeth

I gael gwybodaeth am y cyrsiau yn Ynys Mon neu Bangor cysylltwch â

Sara Jones neu Emily Williamson 01248 353254 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

TrefCwrsLefelCychwynLleoliadWythnosOIPris *Gostyngiad Tiwtor
Bangor Arbrofi gyda Celf   22.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 24 18:30 21:00 �115.00 �30.00 David Weaver
Bangor Cerameg Dech 2.10.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 20 13:00 16:00 �115.00 +materials �30.00 +materials Sue King
Bangor Celf mewn Iechyd (Hyfforddiant ar gyfer Artistiaid sy'n dymuno gweithio ym maes Iechyd a Lles)
3 tbc Bryn Menai, Ffordd Caergybi 12     �350.00 N/A Various
Bangor Celf mewn Iechyd (Hyfforddiant mewn Sgiliau Creadigol ar gyfer Staff Gofal)
3 4.11.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 12 10:00 16:00 �350.00 N/A Various
Bangor Clustogwaith   25.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 24 18:30 21:00 �115.00 �30.00 Antoinette Hughes
Bangor Clustogwaith   22.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 24 13:00 15:30 �115.00 �30.00 Antoinette Hughes
Bangor Dodrefn Meddal   23.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 18 18:30 21:00 �90.00 �20.00 Helen Dixon
Bangor Dylunio Gwe   24.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 18 09:30 12:00 �90.00 �20.00 Dave Lowe
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol   24.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 18 12:30 15:00 �90.00 �20.00 Dave Lowe
Bangor Gwneud Ffilmiau (gan gynnwys Sgriptio, Cynhyrchu a Golygu)
dech tbc Bryn Menai, Ffordd Caergybi       �90.00 �20.00 Dymphna Darcy
Bangor Pendantrwydd & Codi Hyder   25.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 12 09:30 12:00 �65.00 �15.00 Diane Lloyd Hughes
Bangor Trefnu Blodau   24.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 24 09:30 12:00 �57.50 + cost of flowers N/A Candy Powell Jones
Bangor Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd Rhan 1 22.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 20 09:30 12:30 �175 �45 Candy Powell Jones
Bangor Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd Rhan 2 22.09.08 Bryn Menai, Ffordd Caergybi 20 13:00 16:00 �175 �45 Candy Powell Jones
Bangor Cymraeg i Rieni dech tbc tbc       �20.00 N/A  
Beaumaris Clytwaith   24.09.08 Canolfan Hamdden Leisure Centre 20 10:00 12:00 �80.00 �20.00 Alison Chapman
Beaumaris Clytwaith   26.09.08 Canolfan Hamdden Leisure Centre 23 10:00 12:00 �90.00 �20.00 Alison Chapman
Beaumaris Clytwaith   26.09.08 Canolfan Hamdden Leisure Centre 18 12:30 15:00 �90.00 �20.00 Alison Chapman
Beaumaris Cyfrifiadura dech 3.10.08 Canolfan Iorwerth Rowlands Centre 20 09:30 12:30 �115.00 �30.00 Charlotte Pepper
Beaumaris Cyfrifiadura 2 3.10.08 Canolfan Iorwerth Rowlands Centre 20 13:00 16:00 �115.00 �30.00 Charlotte Pepper
Beaumaris Cymraeg i Rieni dech tbc Ysgol Gynradd Primary School 24     �20.00 £20.00 Helen Evans
Caergybi Cynllunio a Trefnu Digwyddiad Codi Arian   11.11.08 Canolfan Cymunedol, Ffordd Llundain 6 12:30 15:00 �40.00 �10.00 Diane Lloyd Hughes
Caergybi Gwirfoddoli yn eich Cymuned   23.09.08 Canolfan Cymunedol, Ffordd Llundain 6 12:30 15:00 �40.00 �10.00 Diane Lloyd Hughes
Caergybi Pendantrwydd & Codi Hyder   23.09.08 Canolfan Cymunedol, Ffordd Llundain 12 09:30 12:00 �65.00 �15.00 Diane Lloyd Hughes
Caergybi Cyfrifiadura dech 25.09.08 Canolfan J E O'Toole Centre 20 09:30 12:30 �115.00 �30.00 Dave Lowe
Caergybi Dodrefn Meddal   24.09.08 Canolfan J E O'Toole Centre 15 12:30 15:30 �90.00 �20.00 Helen Dixon
Caergybi Ffotograffiaeth Ddigidol   25.09.08 Canolfan J E O'Toole Centre 18 13:00 15:30 �90.00 �20.00 Dave Lowe
Caergybi Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd Rhan 1 23.09.08 Canolfan J E O'Toole Centre 20 09:30 12:30 �175.00 �45.00 Dave Lowe
Caergybi Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd Rhan 2 23.09.08 Canolfan J E O'Toole Centre 20 13:00 16:00 �175.00 �45.00 Dave Lowe
Caergybi Arlunio i Bawb   24.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 30 10:00 13:00 �165.00 �40.00 Anna Cosslett
Caergybi Clytwaith   23.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 20 14:00 16:00 �80.00 �20.00 Eunice Lord
Caergybi Clytwaith   25.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 20 18:00 20:00 �80.00 �20.00 Eunice Lord
Caergybi Creu Gemwaith   22.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 24 10:00 12:30 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Caergybi Peintio Dyfrlliw   22.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 30 10:00 12:00 �115.00 �30.00 Anna Cosslett
Caergybi Peintio Dyfrlliw   22.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 30 13:00 15:00 �115.00 �30.00 Anna Cosslett
Caergybi Trefnu Blodau   26.09.08 Canolfan Ucheldre Centre 24 10:00 12:30 �57.50 + cost of flowers N/A Liz Williams
Caergybi Creu Gemwaith   22.09.08 Neuadd yr Eglwys Dewi Sant 24 13:00 15:30 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Caergybi Trefnu Blodau   24.09.08 Neuadd yr Eglwys Dewi Sant 24 12:30 15:00 �57.50 + cost of flowers N/A Liz Williams
Caergybi Cymraeg i Rieni dech 24.09.08 Ysgol Gynradd Llanfawr Primary School 24 09:15 11:45 �20.00 N/A Helen Evans
Llandegfan Celf dech 25.09.08 Neuadd y Plwyf 20 10:00 13:00 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Llandegfan Trefnu Blodau dech 24.09.08 Neuadd y Plwyf 24 13:00 15:30 �57.50 + cost of flowers N/A Candy Powell Jones
Llanfair Pwll Clytwaith   01.10.08 Neuadd Coffa 18 13:00 15:30 �90.00 �20.00 Alison Chapman
Llanfair Pwll Celf Inter 24.09.08 Plas Newydd 24 10:00 15:00 �215.00 �55.00 Sue Culshaw
Llanfair Pwll Celf dech 26.09.08 Plas Newydd 25 10:00 13:00 �140.00 �35.00 Sue Culshaw
Llanfair Pwll Gemwaith   26.09.08 Plas Newydd 24 13:30 16:00 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Llanfechell Cynefin   15.09.08 Canolfan Cymuned 10 19:00 21:00 �50.00 �10.00 Bethan Wyn Jones
Llanfechell Cymraeg i Rieni dech 22.09.08 Ysgol Gynradd Primary School 24 13:00 15:30 �20.00 £20 Helen Evans
Llangefni Crefftau Tymhorol 1 25.09.08 Neuadd TC Simpson Hall L�n y Felin 12 13:00 15:30 �65.00 �15.00 Alison Chapman
Llangefni Trefnu Blodau dech 23.09.08 Neuadd yr Eglwys 24 10:00 12:30 �57.50 + cost of flowers N/A Candy Powell Jones
Llangefni Arbrofi gyda Celf   26.09.08 Neuadd yr Eglwys Church Hall 24 10:00 15:00 �215.00 �55.00 David Weaver
Llangefni Celf dech 23.09.08 Oriel Mon 20 13:00 16:00 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Llangefni Chrefft & Gemwaith dech 23.09.08 Oriel Mon 20 09:30 12:30 �115.00 �30.00 Sue Culshaw
Llangefni Trefnu Blodau dech 25.09.08 Ysgol Corn Hir School 24 18:30 21:00 �57.50 + cost of flowers N/A Candy Powell Jones
Llangefni Clytwaith   22.09.08 Ysgol Gyfun 20 19:00 21:00 �80.00 �20.00 Alison Chapman
Penysran Cymraeg i Rieni dech tbc Ysgol Gynradd 24     �20.00 £20 Helen Evans
Rhoscolyn Cymraeg i Rieni dech 23.09.08 Ysgol Gynradd 24 18:30 21:00 �20.00 £20 Helen Evans
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica