Cyrsiau yn Ynys Môn neu Bangor

I ddysgu mwy am y cyrsiau yn Ynys Mon neu Bangor cysylltwch â

Sara Jones 01248 363943 neu Llenwch y ffurflen gysylltu drwy e-bost

*I gael gwybodaeth lawn am ein prisiau a’r consesiynau sydd ar gael i’r rheiny sy’n derbyn budd-daliadau , ewch i’n tudalen ffioedd.

I gael manylion am gyrsiau rhan-amser yn Gwynedd cysylltwch â Anne Roberts 01248 353254

Dilynwch y cyswllt hwn ar gyfer cyrsiau yn y dyfodol ym Mn a Bangor, neu anfonwch eich awgrymiadau.

Mae’r cyrsiau canlynol ar gael YN AWR

Tref Cwrs Lefel Amserau cyrsiau Cychwyn Ffi lawn Ffi leiafswm Rhowch yn y cert
Bangor Therapi Cyfannol Dechreuwyr 9:30 - 12:30 29/04/2014 £80.00 £26.00
Bangor Sgiliau Peiriant Gwnio 18:00 - 21:00 29/04/2014 £78.00 £24.00
Bangor Sgiliau Peiriant Gwnio Dechreuwyr 12:00 - 15:00 30/04/2014 £78.00 £24.00
Bangor Arlunio I Bawb 18:00 - 21:00 06/05/2014 £78.00 £24.00
Bangor Sgiliau Cyfrifiaduron Dechreuwyr 12:30 - 15:30 06/05/2014 £80.00 £26.00
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol 18:00 - 21:00 07/05/2014 £80.00 £26.00
Bangor Arlunio I Bawb 18:00 - 21:00 08/05/2014 £78.00 £24.00
Bangor Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch 9:30 - 12:00 15/05/2014 £80.00 £26.00
Bodorgan Sgiliau Peiriant Gwnio Dechreuwyr 12:00 - 15:00 01/05/2014 £78.00 £24.00
Caergybi Ffotograffiaeth Ddigidol Dechreuwyr 9:30 - 12:30 25/03/2014 £80.00 £26.00
Harlech Picseli A Phaent Dechreuwyr 10:00 - 17:00 07/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgrifennu Creadigol Dechreuwyr 10:00 - 15:00 09/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (total Beginners) Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (canolradd) Canolradd 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (uwch) Uwch 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

Harlech Ysgol Haf Gymraeg (dechreuwyr) Dechreuwyr 9:00 - 17:00 14/07/2014

Cwrs preswyl byr yw hwn. Cliciwch yma i weld rhagor o fanylion