Mon :: Beaumaris :: Cyrsiau Cymunedol :: Cymraeg I'r Teulu Bl 1

 Os ydych wedi bod a’ch bryd ar ddysgu Cymraeg ond yn poeni ei fod yn rhy anodd, yna Cymraeg i’r Teulu yw’r union gwrs i chi.

Cwrs i ddechreuwyr yw Cymraeg i’r Teulu a’r pwyslais ar weithgareddau hwyliog sy’n eich galluogi i ddysgu’r iaith yn yr un modd ag y gwna’r plant yn yr ysgol.

Efallai mai’r cwrs hwn fydd eich blas cyntaf  ar yr iaith neu fod gennych eisoes ychydig o adnabyddiaeth o’r iaith ond eich bod yn awyddus i ddatblygu’ch sgiliau ymhellach.

Yn ogystal a rhoi’r cyfle i chi ddysgu a mwynhau’r iaith ar gyflymder dysgu addas mewn awyrgylch addysgu, dysgwr ganolog, gallwch fanteisio’n llawn ar ein rhaglen ddysgu anffurfiol i ymarfer eich doniau newydd yn yr iaith gyda’ch teulu a’ch cyd ddysgwyr. (Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ddysgu anffurfiol, gallwch ymweld a’n dolen gweithgareddau anffurfiol ar gyfer Cymraeg i Oedolion).

Mae Cymraeg i’r Teulu yn gyfle gwych i oedolion ddysgu’r Gymraeg o fewn i’w cymuned gan ddechrau gyda phatrymau iaith a geirfa sylfaenol y gallwch eu hymarfer efo’r teulu.

Pa gymhelliad gwell dros ddysgu iaith nag i’w defnyddio gyda’ch plant, aelodau’r teulu a’r gymuned ehangach.

Mae’n ffaith erbyn hyn bod y Gymraeg yn rhan ganolog o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, boed ar lefel mamiaith neu ail iaith, a byddai cymryd y cam cyntaf i ddysgu’r iaith yn eich galluogi chi hefyd fel dysgwr i fanteisio ar ddysgu’r iaith.

Mae’r cwrs wedi ei strwythuro dros gyfnod o 60 awr, a ddysgir fel arfer mewn sesiynau wythnosol dwy awr yn ymdrin a themau bywyd bob dydd gyda dilyniant ar gael yn yr ail flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am ein darpariaeth Cymraeg i’r Teulu, cysylltwch a Meinir Tomos Jones, Cydlynydd Cymraeg i oedolion.

Facebook- Coleg Harlech WEA Cymraeg

Cwrs Cymraeg yw hwn er mwyn annog dysgwyr i siarad Cymraeg

Maer cwrs hwn wedi gorffen. I gael gwybod am gyrsiau tebyg yn yr ardal hon cysylltwch ni drwy ffonio:

Sara Jones neu Buddug Wiliam 01248 363933

neu llenwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer Cymraeg i'r Teulu Bl 1 in Mon

Course ID: 7011

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica