Conwy :: Bae Colwyn :: Cyrsiau Cymunedol :: Cymraeg O'r Crud

Cwrs i rieni a'u babanod.

Cwrs 10 sesiwn, 90 munud o hyd i'w fwynhau fel teulu mewn awyrgylch hollol gartrefol. Cyflwyniad i'r iaith, digon o gyfle i ymarfer fel grwp ac yn bwysicach, gyda'r babi trwy siarad babilogs. Cwrs blasu i annog dilyniant i'r cwrs prif ffrwd Cymraeg i'r Teulu.
 
Cynulleidfa darged.
Teuluoedd newydd di Gymraeg
Dysgwyr y Gymraeg sydd angen geirfa addas i'w defnyddio gyda babi.
Rhywun sydd eisiau dechrau defnyddio'r Gymraeg gyda babi newydd.
Rhywun sydd yn gofalu am fabanod, ac eisiau defnyddio'r iaith gyda hwy.
Siaradwyr sydd eisiau hyder i ddechrau defnyddio'r Gymraeg gyda babi newydd.
 
Nodau'r cwrs.
1. Cyflwyno iaith a geirfa syml berthnasol i'r sefyllfa.
2. Cyflwyno rhythm yr iaith trwy ganeuon.
3. Cyflwyno ynganu naturiol..
4. Codi hyder i ddefnyddio'r iaith o ddechrau magwraeth y plentyn.
5. Cynnig cyfle i gymdeithasu fel teulu yn Gymraeg.
 
Facebook - Coleg Harlech WEA-Cymraeg

Lefel: Dechreuwyr

Maer cwrs hwn wedi gorffen. I gael gwybod am gyrsiau tebyg yn yr ardal hon cysylltwch ni drwy ffonio:

Betty Mason neu Llinos Elan Hicks 01492 536693

neu llenwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer Cymraeg o'r Crud in Conwy

Course ID: 6783

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica