Cyrsiau Cymunedol

Mae CAG yn cynnig math unigryw o addysg i oedolion yn y gymuned gan weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau eraill i gefnogi oedolion sydd am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.

Yn wir, mae'r ymgwedd anffurfiol, hamddenol hon at ddysgu wedi bod yn hynod boblogaidd, a CAG bellach yw'r darparwr addysg oedolion mwyaf yn y DU.

Mae uno diweddar Coleg Harlech a CAG (Gogledd Cymru) wedi ymestyn y cyfleoedd i fyfyrwyr sydd yn awr yn gallu dysgu yn y gymuned yn ogystal ag yn y Coleg. Anogir myfyrwyr i ddysgu mewn awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol. Anogir cyfle cyfartal a gall myfyrwyr helpu i benderfynu ar nodau'r cyrsiau. Mae ystod y cyrsiau yn eang iawn ac yn ehangu'n barhaus.