Cyrsiau Cymunedol

WEA Cymru yn cynnig math unigryw o addysg i oedolion yn y gymuned gan weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau eraill i gefnogi oedolion sydd am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.

Yn wir, mae'r ymgwedd anffurfiol, hamddenol hon at ddysgu wedi bod yn hynod boblogaidd, a CAG bellach yw'r darparwr addysg oedolion mwyaf yn y DU.

Mae uno CAG Coleg Harlech a'r WEA De Cymru yn 2014 wedi ymestyn y cyfleoedd i fyfyrwyr sydd bellach yn gallu dysgu mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica